خاطرات لو رفته ی بیل گیتس...

آقا من یه روز یه تخم مرغ خریدم،

شانسم زدو جوجه شد.بزرگش کردم.

واسم تخم گذاشتو پولدار شدم.دیدم زیادی سود داره اگه ادامه بدم و

تابلوبشم دست زیاد میشه،واسه همین مایکروسافتو زدم که کسی

نفهمه من مرغ داری دارم.:))))

:

::

::