به اینجا میگن دنیای مجازی..
میدونم.. خوب میدونم!
اما میخوام اینم بدونم .. دلِ مجازی هم داریم؟
گمونم بعضیا میتونن دلاشونم مجازی کنن..
اونوقته حرمتا رو زیر پا میذارن.. دلا رو میشکن!
بی احترامی میکنن.. خوار میکنن.. هیچی براشون مهم نیس!
چون مجازی ایه،همه چیزشون..
ولی میدونم هنوزم هستند کسایی .. که حتی تو این دنیای مجازی..
نرمی دلاشون واقعیِ واقعیه !!!
ایولا دارن.. دمشونم گرم ..