امروز به یه جمله جالبی برخورد کردم :"تا زنده ای دربرابر کسی که به خودت علاقه مندش کردی ، مسئولی !! "

حالا موندم با این همه مسئولیت چیکار بکنم. :|:| :))